Viešbučio taisyklės

 • Lankydamiesi viešbutyje, jo teritorijoje ar naudodamiesi viešbučio paslaugomis Jūs sutinkate, kad esate susipažinę su šiomis taisykėlėmis, joms neprieštaraujate ir esate pilnai atsakingas už pasėkmes, galimai kilsiančias iš šių taisyklių nesilaikymo ar pažeidimo.
 • Lankydamiesi viešbutyje, jo teritorijoje ar naudodamiesi viešbučio paslaugomis Jūs sutinkate, kad esate pilnai atsakingas už savo ir lydimų nepilnamečių asmenų elgesį, gerovę, sveikatą ar jos sutrikimus bei traumas.
 • Lankydamiesi viešbutyj, jo teritorijoje e ar naudodamiesi viešbučio paslaugomis Jūs sutinkate, kad viešbučio patalpose ir teritorijoje esate pilnai atsakingas už savo asmeninį turtą ir paliktus daiktus; kito asmens sveikatą ar turtą, jeigu jie buvo sugadinti dėl Jūsų, Jūsų lydimo nepilnamečio asmens ar augintinio elgesio.
 • Lankydamiesi viešbutyje, jo teritorijoje ar naudodamiesi viešbučio paslaugomis Jūs esate pilnai atsakingas už savo, Jūsų lydimo nepilnamečio asmens ar augintinio sugadintą ar dingusį viešbučio inventorių ir atsakote materialiai. Sugadintas arba dingęs turtas yra įkainojamas, jo vertė įtraukiama į užsakovo apmokamą sąskaitą.
 • Jeigu turite pastabų ar nusiskundimų, prašome apie juos informuoti registratūros darbuotojus arba siųsti elektroniniu paštu, adresu druskininkai@europaroyale.com.

Treniruoklių salės taisyklės

 1. Treniruoklių salėje dėvėkite sportinę aprangą ir švarią, vidaus naudojimui skirtą sportinę avalynę.
 2. Prašome mandagiai bendrauti ir klausyti Jus pasitinkančio ir aptarnaujančio personalo.
 3. Treniruoklių salės inventorių palikite toje pačioje vietoje, kurioje radote.
 4. Prašome pasinaudojus treniruoklių salės inventoriumi jį nuvalyti dezinfekcinėmis servetėlėmis.
 5. Tą dieną, kai sportuojate, ypač esant karštam ar saulėtam orui, nepamirškite vartoti pakankamai vandens.
 6. Apie sportinio inventoriaus sugadinimą ar neveikimą prašome nedelsiant pranešti viešbučio registratūros darbuotojams.
 7. Sportuokite atsakingai! Treniruoklių salės svečias ir naudotojas yra pilnai atsakingas už savo fizinį pasirengimą, sveikatos būklę, taisyklingą pratimų atlikimą bei saugų naudojimąsi treniruoklių salės inventoriumi. Viešbutis neatsako už galimas fizines traumas ar sužalojimus, kitus sveikatos pablogėjimus, kuriuos treniruoklių salės svečias ar naudotojas galėjo patirti ar patyrė apsilankymo treniruoklių salėje metu.

Boulingo centro taisyklės

 1. Atvykę į boulingo centrą kreipkitės į boulingo operatorių. Jeigu nesate rezervavę takelio, pasiteiraukite, kada bus laisvų takelių.
 2. Boulingas žaidžiamas tik su specialia avalyne. Boulingo operatoriui pasakykite savo batų dydį, jis išduos Jums specialius boulingo batelius. Draudžiama žaisti boulingą su savo asmenine, ne profesionalia boulingui skirta avalyne.
 3. Žaidžiant boulingą kiekvienas asmuo yra pilnai atsakingas už savo saugumą, sveikatą ir gerovę.
 4. Vaikai iki 14 m. gali žaisti boulingą tik su juos lydinčiu pilnamečiu asmeniu. Lydintis pilnametis asmuo pilnai atsako už lydimų nepilnamečių vaikų saugumą, sveikatą ir gerovę.
 5. Prieš pradėdami žaidimą įvardinkite komandos narių vardus boulingo klubo operatoriui.
 6. Žaidimui pasirinkite kamuolį, kuris atitiktų Jūsų svorį ir plaštakų dydį. Kamuoliai sunumeruoti sunkėjimo tvarka, nuo lengviausio (7) iki sunkiausio (16).
 7. Neridenkite kamuolio, jeigu žaidimo takelis nėra įjungtas (kėglių apšvietimas išjungtas).
 8. Neridenkite kamuolio, jeigu kėglių užtvara yra nuleista.
 9. Neperženkie baudos linijos.
 10. Gerbkite savo komandos narius bei kaimyninių takelių žaidėjus: neblaškykite, netrukdykite, neužstokite žaidimo takelio.
 11. Žaidimo metu iškilus klausimams ar techniniams trukdžiams kreipkitės į boulingo klubo operatorių.
 12. Pasibaigus žaidimui grąžinkite boulingo batelius operatoriui.
 13. Viešbutis neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kabinose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

 

Draudžiama:

 1. Draudžiama žaisti boulingą su savo asmenine, ne profesionalia boulingui skirta avalyne.
 2. Draudžiama vaikščioti boulingo takeliais.
 3. Draudžiama blaškyti, trukdyti, kitaip kenkti kitiems boulingo klubo žaidėjams, lankytojams bei darbuotojams.
 4. Draudžiama niokoti boulingo klubo inventorių.
 5. Draudžiama rūkyti.
 6. Draudžiama vartoti atsineštus maisto produktus bei gėrimus.

 

Jūsų, Jūsų vaikų ir viešbučio personalo gerovės užtikrinimui asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų medžiagų, žaisti boulingą yra draudžiama.

 

Papildomi mokesčiai:

 1. Už sudaužytus stiklinius indus – 3 eur/1 vnt.
 2. Už sulaužytą boulingo užtvarą – 100 eur.
 3. Už sudaužytą boulingo kamuolį – 50 eur.

SPA Boutique etiketas ir taisyklės

 • Maloniai prašome SPA paslaugas užsisakyti iš anksto, kad galėtume užtikrinti Jūsų pageidaujamų procedūrų suteikimą Jūsų pasirinktu metu. Kreipiantis dėl SPA centro paslaugų be išankstinės rezervacijos didelio užimtumo metu viešbutis pasilieka teisę paslaugų nesuteikti.
 • Procedūros rezervaciją galima atšaukti ne vėliau nei likus 3 valandoms iki procedūros pradžios. Rezervuotu laiku neatvykus į procedūrą ir iš anksto nepranešus – pinigai negrąžinami. Už programose esančias, tačiau nepanaudotas paslaugas pinigai negrąžinami.
 • Jeigu laukiatės, turite sveikatos problemų ar neseniai turėjote traumą ar operaciją, būtinai apie tai įspėkite SPA personalą – rekomenduosime Jūsų būklei tinkamas procedūras. Iš anksto neinformavus apie savo sveikatos būklę, viešbutis ir jo personalas neatsako už Jūsų sveikatos ar gerovės pabloginimą ar sutrikdymą.
 • SPA centras yra atsipalaidavimo ir ramybės zona, todėl prašome nesinešti mobiliųjų telefonų ar kitų elektroninių įrengtinių į SPA patalpas, o juos atsinešus – pilnai išjungti.
 • SPA centre draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus bei rūkyti visus tradicinius/elektroninius gaminius. Pažeidus šį punktą, patalpų valymo mokestis – 300 Eur.
 • SPA centre draudžiama triukšmauti, elgtis agresyviai ar kitaip trikdyti SPA centro lankytojų bei darbuotojų ramybę. Asmenys už netinkamą elgesį gali būti pašalinami iš SPA centro patalpų, pinigai už nebaigtas atlikti arba neatliktas procedūras nebus grąžinami.
 • Draudžiama gadinti ir kitaip niokoti SPA centro inventorių. Už sugadintą inventorių SPA centro svečias turės kompensuoti patirtus nuostolius.
 • Draudžiama SPA centre lankytis su gyvūnais.
 • Prašome mandagiai bendrauti su Jus pasitinkančiu ir aptarnaujančiu personalu, klausyti jo nurodymų.
 • Už SPA centre paliktus svečių daiktus viešbutis ir jo personalas neatsako.

Baseino erdvės naudojimosi taisyklės

Baseino taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką baseino komplekse ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų.

 

Būtina:

 1. Prieš naudojantis baseinu ar sūkurine vonia, taip pat pasinaudojus tualetu, būtina nusiprausti duše.
 2. Baseino ir sūkurinės vonios erdvėje avėkite drėgmei atparias, neslidžias šlepetes.
 3. Dėvėti maudymuisi skirtą aprangą.
 4. Baseinas yra skirtas relaksacijai, poilsiui, todėl čia privalu laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų poilsį.
 5. Lankytojai privalo vykdyti visus aptarnaujančio personalo nurodymus dėl tvarkos, drausmės, naudojimosi patalpomis, pirtimis ir jose esančia įranga.
 6. Lankytojai, nesulaukę 18 metų amžiaus, baseino ir sūkurinės vonios erdvėje gali lankytis tik prižiūrimi tėvų ar lydinčių asmenų. Suaugę asmenys pilnai atsako už savo ir lydimų nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą.
 7. Vertingus daiktus rekomenduojame palikti kambaryje esančiame seife arba seife, esančiame viešbučio registratūroje. Viešbutis neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kabinose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.
 8. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, baseino kompleksas bus laikinai uždarytas.

 

Baseino ir sūkurinės vonios erdvėje draudžiama:

 1. Triukšmauti, bėgioti, čiuožinėti ir kitaip išdykauti.
 2. Draudžiama šokinėti į baseiną ir sūkurinę vonią.
 3. Elgtis neatsargiai, nepagarbiai, kelti pavojų sau ir kitiems pirčių lankytojams.
 4. Palikti nepilnamečių vaikų be juos lydinčių suaugusiųjų priežiūros.
 5. Pilti higienos ar priemones į baseiną ar sūkurinę vonią.
 6. Gadinti inventorių, rūkyti, fotografuoti, filmuoti.
 7. Į erdvę atsinešti ir vartoti savo maistą.
 8. Į erdvę atsinešti ir vartoti gaiviuosius ar alkoholinius gėrimus.
 9. Liestis prie maitinimo elementų, elgtis neatsargiai.
 10. Lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų ir kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gerovei.

Pirčių naudojimosi taisyklės

Naudodamiesi pirtimis Jūs sutinkate, kad esate susipažinę su šiomis taisykėlėmis, joms neprieštaraujate ir esate pilnai atsakingas už pasėkmes, galimai kilsiančias iš šių taisyklių nesilaikymo.

 

Elgesio taisyklės pirtyje ir saunoje:

 1. Prieš įeinant į pirtis ir jomis pasinaudojus, taip pat pasinaudojus tualetu, būtina nusiprausti duše.
 2. Kaitintis pirtyse geriausia praėjus 2-3 val. po valgio.
 3. Dieną, kai lankotės pirtyse, reikėtų gerti daugiau nealkoholinių skysčių.
 4. Pirčių zonoje rekomenduojama nenešioti papuošalų.
 5. Lankytojai privalo vykdyti visus aptarnaujančio personalo nurodymus dėl tvarkos, drausmės, naudojimosi patalpomis, pirtimis ir jose esančia įranga.
 6. Lankytojai, nesulaukę 18 metų amžiaus, pirčių komplekse gali lankytis tik prižiūrimi tėvų arba lydinčių asmenų. Suaugę asmenys pilnai atsako už savo ir savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą.

 

Saunoje:

 1. Sėdint ar gulint saunoje privaloma pasitiesti rankšluostį.
 2. Saunoje pirmo užėjimo metu rekomenduojama kaitintis 5-7 minutes ant apatinės lentynos. Po tarpinio atsivėsinimo galima vėl įeiti į sauną ir kaitintis 8-15 minučių. Po saunos rekomenduojama pailsėti, po to nusiprausti duše.

 

Garinėje pirtyje:

 1. Įėjus į garinę pirtį būtina nusiplauti gultus tekančiu vandeniu.
 2. Garinėje pirtyje rekomenduojama kaitintis 5-10 minučių. Po pirties rekomenduojama pailsėti, po to nusiprausti duše ir tada galima plaukioti baseine, taip laipsniškai mažinamas šilumos kiekis kūne. Užėjimų skaičius į garinę pirtį 1-3 kartai.
 3. Pirčių zonoje rekomenduojama nenešioti papuošalų.

 

Pirtyse draudžiama:

 1. Pilti vandenį ar kitus skysčius ant akmenų ar kaitinimo įrenginių.
 2. Atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus, aliejus, vantas.
 3. Į pirtis neštis maistą ar gėrimus.
 4. Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus, gadinti pirtyse esantį inventorių.
 5. Rūkyti, fotografuoti, filmuoti, vartoti alkoholinius gėrimus.
 6. Liestis prie pirčių maitinimo elementų, elgtis neatsargiai.
 7. Elgtis nepagarbiai, kelti pavojų sau ir kitiems pirčių lankytojams.
 8. Lankytis asmenims sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų ir kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gerovei.